Gemeenten

Duurzame ambities, veel kansrijk terrein, dat biedt perspectief!

Oplossingen voor gemeenten

Door te verduurzamen met zonnecentrales kunnen gemeenten invulling geven aan zowel de Regionale Energie Strategie als de eigen duurzame ambities. Door bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen te voorzien van krachtige zonnepanelen kunnen de gebouwen voldoen aan regels vanuit het klimaatakkoord. Geen extra ruimte of dakoppervlak beschikbaar voor verduurzaming? Geen probleem! Dankzij dubbel ruimtegebruik kan ook bijvoorbeeld een parkeerterrein of geluidswal omgetoverd worden tot zonnecentrale. Wij hebben ruime ervaring in het realiseren van dergelijke concepten voor gemeenten. Bekijk hieronder onze projecten voor gemeenten.

Gemeente Bloemendaal

De Gemeente Bloemendaal, een gemeente met duurzame plannen en ambities en tevens een gemeente vol beschermde natuurgebieden. Om deze redenen was de Gemeente Bloemendaal op zoek naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, zonder daarbij het waardevolle duingebied aan te tasten.

Bekijk dit project  >>

Ecologische zonneweide Veldhoven

De Gemeente Veldhoven had de wens verder te verduurzamen met behulp van de opwek van zonne-energie. In goed overleg is daarvoor de locatie Vooraard geschikt bevonden. De wens van de gemeente was om het gebied zoveel mogelijk haar natuurlijke karakter te laten behouden.

Zonnewal Heerenveen A32

Staatsbosbeheer benut optimaal de mogelijkheden voor verduurzaming. Momenteel wordt er namelijk hard gebouwd aan een 600 meter lange geluidswal, compleet voorzien van zonnepanelen. Staatsbosbeheer was op zoek naar een optimum tussen natuurbehoud en -ontwikkeling, landschappelijke inpassing, veiligheid en esthetiek.

Uw gemeente verduurzamen?

Heeft u een dakoppervlak van minstens 3.000 m² ? Dan maken wij een afspraak bij u op locatie.

Plan een kennismaking