Rooftop Energy nu en straks

18-02-2020

De impact van de Coronacrisis op ons dagelijks leven en werk is onmiskenbaar ingrijpend. Wat betekent dit nu voor de activiteiten van Rooftop Energy? Met welke scenario’s houdt het bedrijf rekening? Hoe kijkt het naar de toekomst? Leendert Florusse, CEO van Rooftop Energy, vertelt:

“Kijk, we hebben twee kanten aan onze business. Allereerst zijn daar onze bestaande klantrelaties, met wie we contracten met een looptijd van 15 tot 20 jaar hebben afgesloten. Met de zonnecentrales die wij bij hen hebben geïnstalleerd, nemen zij voordelig stroom af, of ze ontvangen dakhuur van ons. Je kunt je voorstellen, dat hierin sinds de start van de Coronacrisis niet veel verandering is opgetreden. We lezen op afstand uit en gaan er alleen naartoe, als dat nodig is. In de meeste gevallen kan dat gewoon nog. Wel hebben we bijvoorbeeld zonnepanelen liggen op verzorgingstehuizen. Daar zou onderhoud of reparatiewerk gezien de beperkte toegankelijkheid speciale aandacht vragen. Om indien nodig, tijdig te kunnen anticiperen, hebben wij op voorhand nagedacht over hoe te handelen wanneer de beperkingen bij deze instellingen zouden aanhouden en bijvoorbeeld groot onderhoud nodig is. Zo kunnen wij onze belofte, het wegnemen van zorgen bij onze relaties, ook in crisistijden nakomen. Gelukkig speelt dat op dit moment nog niet”

Bouw zonnecentrales conform RIVM-richtlijnen

“Rooftop Energy is daarnaast volop nieuwe zonnecentrales aan het bouwen bij nieuwe klanten. Ook deze projecten lopen op dit moment grotendeels goed door. We volgen de RIVM-richtlijnen voor het veilig werken buiten en op bouwplaatsen en hebben onze ploegen hierover goed en specifiek geïnstrueerd. Waar dat relevant is, verstrekken wij natuurlijk middelen voor optimale hygiëne. Ploegen rijden niet meer in volle busjes naar de bouwplaats, er wordt in shifts geluncht en in de reguliere omgang houdt ook iedereen zich netjes aan de 1.50 meter afstand. Op het dak, bij de montage, gebeurt dat handhaven van een veilige afstand eigenlijk al vanzelf; onze zonnepanelen zijn namelijk standaard 1.60 meter lang, een mooie bijkomstigheid. Verder werken onze mensen steeds in vaste teams, om in het onverhoopte geval van besmetting het risico te beperken tot één team. De richtlijnen sluiten vooralsnog prima aan op de praktijk. Hoewel we alert moeten blijven, worden we er nauwelijks door beperkt.”

Capaciteit en continuïteit

“Een crisis van deze omvang doet ook een beroep op de flexibiliteit van Rooftop Energy. Zo werken we normaal met veel centraal-Europese krachten. Zij zijn dit jaar eerder dan normaal naar huis teruggekeerd voor het paasweekend, rekening houdend met grens- en quarantainerichtlijnen. Dit hebben wij uitstekend op kunnen vangen met Nederlandse installateurs, die normaal gesproken kleinere of particuliere projecten doen, waardoor wij nog altijd voldoende mensen hebben. De installateurs van Nederlandse bodem zagen hun kernactiviteiten teruglopen door Corona. Het is mooi dat wij, al is het tijdelijk, iets van die zorg kunnen wegnemen. Het kantoor van Rooftop Energy is natuurlijk ook een stuk leger: veel van onze mensen werken nu vanuit huis. Toch is het soms nodig of gewoon prettig om even van huis te zijn en op kantoor te werken. Dat faciliteren we per toerbeurt. Het is nu echt belangrijk dat iedereen veilig kan werken.”

Bottlenecks en plannen

“Hoewel veel goed loopt, blijft de acquisitie van nieuwe klanten momenteel enigszins achter. Dat is logisch. Zonnecentrales hebben nu niet de hoogste prioriteit en ook meetings zijn door de RIVM-maatregelen wat ingewikkelder te organiseren. Daarnaast lopen projecten ‘op de grond’, waarbij geen sprake is van directe opdrachtgevers, enige vertraging op: gemeenten en andere overheden hebben een beperktere bezetting. De afgifte van vergunningen etc. duurt daardoor langer. Ook dat is een bottleneck. Daarom focussen we voorlopig op het intensiveren van het contact met onze bestaande klanten. Daarnaast brengen we alles in stelling voor het moment dat iedereen weer over kan gaan tot de orde van de dag. Toekomstplannen, die door de effecten van Covid-19 alleen maar actueler zijn geworden, kunnen we juist nu versnellen. Zo onderzoeken we momenteel hoe we de flexibiliteit van onze langetermijncontracten flink kunnen vergroten: we willen dat onze relaties op ons kunnen blijven rekenen bij zwaar weer, zoals nu, of andere grote veranderingen. We beogen een kostenbesparend systeem, waarin stroom eenvoudiger naar plotselinge af- of toegenomen behoefte van de klant herverdeeld kan worden.

Wat je van ver haalt… brengt risico’s en kosten met zich mee

“Leverancierskwesties zijn eveneens een belangrijk gespreksonderwerp nu. Zo komen onze zonnepanelen uit China. Gelukkig hadden we bij aanvang van de pandemie nog genoeg op voorraad. Net, toen dat een béétje spannend werd, gingen de daar inderhaast gesloten fabrieken weer draaien. We zijn dus geen moment in de problemen geweest. Toch staat het betrekken van materiaal en producten ver buiten Europa meer dan ooit ter discussie, ook in onze branche. Initiatieven om ook in Europa op grote schaal zonnepanelen te gaan produceren, zullen ongetwijfeld versnellen: productie overzee en transport over lange afstanden brengen niet alleen risico’s met zich mee, lokaal produceren is bovendien duurzamer. Hoewel we zelf geen plannen hebben in deze richting, zijn we uiteraard wel een gesprekspartner in dezen.”

Het energievoorzieningssysteem: een kantelpunt

“De beperkte houdbaarheid van ons huidige energievoorzieningssysteem is een onderwerp dat onze aandacht al had, maar afgelopen maart ineens zelfs voor sceptici goed zichtbaar werd: door ongekend zonnig weer, veel wind en de sterk afgenomen vraag als gevolg van de lockdown in ons land, daalden de stroomprijzen voor bepaalde groepen contractanten zelfs even tot onder 0. Een ongekende situatie én een overduidelijk signaal aan de gehele energiebranche in Nederland: de opmars van duurzame stroomopwekking vraagt om een ander kostensysteem. Immers, de conventionele elektriciteitscentrales draaien op fossiele brandstoffen en zet je naar believen aan- en uit. Die brandstoffen en regelmogelijkheid wordt doorbelast naar de afnemer. Bij windturbines en zonnepanelen ligt dat anders: zon en wind kosten niks. Bovendien ontbreekt de zekerheid over wanneer en hoeveel er geproduceerd wordt: de zon gaat niet harder schijnen, als je meer betaalt. Omdat niemand nog stroom zou produceren, als er niet voor betaald hoeft te worden, moeten we op zoek naar manieren om die duurzame energievoorziening te borgen en rendabel te maken. De prijssignalen in maart dwingen de branche hierin te versnellen om met oplossingen te komen die het aantrekkelijk maken om te investeren: een alternatief systeem met voldoende prijsprikkels.”

Rooftop Energy als serviceprovider in energie

Bij Rooftop Energy zijn we al een hele tijd bezig met deze fundamentele kwestie. Mede in dit kader is bijvoorbeeld ons partnership met NPM Capital zo belangrijk. Zijn we nu nog eigenlijk puur bezig met zonnepanelen en maken van stroom, op termijn zien we onszelf meer als serviceprovider voor de industrie, die stroom en warmte voor bedrijven zoveel mogelijk lokaal en op een duurzame manier faciliteert. Een strategie, waarvan de robuuste waarde zich in tijden van crisis, zoals deze, direct bewijst.”