Privacy statement

Rooftop Energy richt zich op de niet-particuliere markt en biedt haar klanten de mogelijkheid om zonder eigen investering toch op duurzame wijze stroom op te wekken door middel van zonnepanelen op hun eigen dak. Rooftop Energy neemt daarbij het gehele traject van ontwerp (inclusief beoordeling van de draagkrachtconstructie van het dak), voorbereiding, financiering, installatie en beheer voor haar rekening.

Ten behoeve van de realisatie van zonne installaties legt Rooftop Energy gegevens vast betreffende de locatie en omvang van de installatie alsmede NAW gegevens van de klant. Hiermee kunnen passende aanbiedingen worden gedaan en facturatie, datamonitoring en onderhoud van de bestaande installaties plaatsvinden. Alle personen van wie Rooftop Energy gegevens verwerkt, hebben het recht om deze gegevens in te zien en fouten in deze gegevens te wijzigen. Rooftop Energy beveiligt deze informatie zo goed mogelijk en waarschuwt autoriteiten bij mogelijke datalekken.

De gegevens worden slechts opgeslagen ten behoeve van de realisatie en operatie van zonne-installaties en zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. De privacy procedure en genomen maatregelen worden op regelmatige basis geëvalueerd.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken beroepen we ons op de volgende rechtsgronden:

  • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals de realisatie en beheer van de zonne-installaties
  • Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals het bewaren van facturen voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst
  • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; (productie) trendanalyse; marketing en verkoop
  • Toestemming – voor overeengekomen additionele diensten op basis van de gegevens die Rooftop Energy hiervoor in samenspraak met de klant heeft vastgelegd.

Cookie Statement

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Mocht u verdere informatie wensen omtrent ons privacy beleid of het cookie statement, dan kunt u contact opnemen met

Rooftop Energy
Mauritsweg 35
3012 JT Rotterdam
+31 (0)10-3108160
info@rooftopenergy.nl